Checking javascript support

To provide an enhanced user interface, this website uses javascript extensively.

If this text is not quickly replaced, your browser does NOT support javascript. Please enable javascript in your browser or use a different browser.

ULCN

Alleen medewerkers van Universiteit Leiden kunnen gebruik maken van deze app. Klik hier om via ULCN in te loggen.

App Inhuur LEI

Het uitgangspunt bij Universiteit Leiden is dat mensen een dienstverband aangaan voor het verrichten van werkzaamheden. In uitzonderlijke gevallen kan een contractuele relatie (overeenkomst van opdracht) worden aangegaan met een zelfstandige. De inhuur van deze zelfstandige wordt met name toegepast in bijvoorbeeld situaties zoals piekbelasting (flexibele schil), bij uitval door ziekte, bij projectmatige werkzaamheden en specialistische/innovatieve werkzaamheden.

Voordat een samenwerking kan worden aangegaan met de ingehuurde kracht, dient vastgesteld te worden dat de arbeidsrelatie die wordt aangegaan voldoet aan bestaande arbeidsrechtelijke/fiscale wetgeving. De "App Inhuur LEI" helpt u bij het vaststellen hiervan. Daarnaast kunt u door middel van de App Inhuur LEI vooraf beoordelen of sprake is van inhuur of een andere arbeidsrelatie.

De App Inhuur LEI is voor alle medewerkers van Universiteit Leiden toegankelijk middels het ULCN account.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Maren Thunnissen.