Checking javascript support

To provide an enhanced user interface, this website uses javascript extensively.

If this text is not quickly replaced, your browser does NOT support javascript. Please enable javascript in your browser or use a different browser.

ULCN

Alleen medewerkers van Universiteit Leiden kunnen gebruik maken van deze app. Klik hier om via ULCN in te loggen.

App Inhuur LEI

De app "Inhuur LEI" is een ondersteunende applicatie voor de inhuur van externen waarmee u een overeenkomst van opdracht aanmaakt. Uitgangspunt bij de Universiteit Leiden is dat mensen een dienstverband aangaan voor het verrichten van werkzaamheden. Soms kan dat niet, zoals bij piekbelasting (flexibele schil), bij uitval door ziekte, bij projectmatige werkzaamheden en specialistische/innovatieve werkzaamheden. In deze uitzonderlijke gevallen kan bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht uitkomst bieden.

Met deze applicatie beoordeelt u eerst of de inhuur voldoet aan arbeidsrechtelijke en fiscale wet- en regelgeving. Daartoe is een aantal vragen opgesteld. Als uit de antwoorden blijkt dat de inhuur voldoet aan de vereiste wet- en regelgeving, wordt er aan het einde van de applicatie een overeenkomst van opdracht aangemaakt. Deze overeenkomst van opdracht ontvangt u in uw mailbox. In de mail die u ontvangt staat uitleg over de vervolgstappen.

Er staan ook rollen en functies benoemd in de applicatie waarvoor geen inzet van een zelfstandige mogelijk is. In de app staat bij wie u in die gevallen terecht kunt.

De app Inhuur LEI is voor alle medewerkers van de Universiteit Leiden toegankelijk met het ULCN account.

Vragen over de inhuur app? Neem contact op met het Servicepunt FSSC via 071 - 527 5555 of stel een vraag via onze Helpdesk Portal (tegel "Financiële zaken").